கோடையின் தற்போதைய நிலையை கார்ட்டூனித்தேன்! 1 Response
  1. என்ன ப்ரதீப், எழுத்தை விட்டு ஓவியமா? இதுவும் நல்லாத்தான் இருக்கு.

    ஜீவசுந்தரி பாலன்