இன்று என் கண்ணெதிரே

ஒரு குடிசைக்குப் பின்னால்

மறையும் அந்திச் சூரியன்

அதே நேரத்தில் -

ஒரு சமுத்திரத்தில் மூழ்குகிறது

ஒரு பனிமலைக்குள் உறைகிறது

ஒரு அடர்ந்த கானகத்துள் தொலைகிறது

ஒரு பாலைவனத்தில் தேய்கிறது

ஒரு சிறுவனின் காலடியில் அணைகிறது

எல்லாவற்றிலும் கலந்திருக்கிறது ஒரு சூரியன்

அந்த நாளின் இரவுக்கு மட்டும்!
0 Responses